top of page

Samen staan we sterk

Bij stichting Aminah staan we voor de krachten samen bundelen en wederkerigheid. Wij kijken altijd in het belang van de bewoners. Als ons aanbod niet aansluit, dan kijken we graag bij onze collega-organisaties. Of we creëren samen een passend aanbod. Onze kracht zit in het verbinden.  

amiras.png

Begeleiden richting werk

Stichting Aminah heeft samenwerkingspartners op locatie Amira en in de wijk om mensen te begeleiden naar werk. We werken samen met WPI. Ook zijn we een onderdeel van het platform Productiehuis waar we samenwerken aan het initiatief Buurtbaan. Nadat Productiehuis prachtige resultaten heeft behaald met twee buurtbanen in Amsterdam West. 

Welzijn en Zorg

Met Blik op Talent werken we samen om mensen te begeleiden naar werk in de zorgsector (niveau 1 en 2). Daarnaast hebben we korte lijnen met zorg en welzijnsorganisaties. 

Image by CDC
Image by Headway

Talent ontwikkeling

Wij zijn initiatiefnemer van de doorlopende leerlijnen in de wijk op het gebied van de talenten van bewoners.  

Op het gebied van mantelzorg en dementie werken we intensiever samen met de gemeente. Sinds 2020 is Stichting Aminah penvoerder voor Platform Mantelzorg West. Dit initiatief hebben we zelf ontwikkeld. We fungeren nu als een belangrijke trekkersrol samen met Stichting Mantelzorg en Dementie in Amsterdam West. Ook werken we veel samen op gebied van verbinden informeel met formeel zorg, welzijn en maatschappelijk in de wijk. In Bos en Lommer zijn we één van de trekkers op dit gebied. 

Stichting Aminah doet mee aan netwerkoverleggen, initiatieven, projecten en activiteiten in het kader van samenwerken in de wijk. Gezamenlijk zorg dragen voor de bewoners die naar ons komen voor informatie, ondersteuning en passende begeleiding.  

bottom of page