top of page

Samen staan we sterk

Bij stichting Aminah staan we voor de krachten samen bundelen en wederkerigheid. Wij kijken altijd in het belang van de bewoners. Als ons aanbod niet aansluit, dan kijken we graag bij onze collega-organisaties. Of we creëren samen een passend aanbod. Onze kracht zit in het verbinden.  

amiras.png

Begeleiden richting werk

Stichting Aminah heeft samenwerkingspartners op onze eigen locatie Amira en in de wijk om mensen te begeleiden naar werk. We werken samen met WPI. Ook zijn we een onderdeel van het platform Productiehuis waar we samenwerken aan het initiatief Buurtbanen in Amsterdam West.

Welzijn en Zorg

Met Blik op Talent werken we samen om mensen te begeleiden naar werk in de zorgsector (niveau 1 en 2). Daarnaast hebben we korte lijnen met zorg en welzijnsorganisaties. 

Image by CDC

Talent ontwikkeling

Image by Headway

Wij zijn initiatiefnemer van de doorlopende leerlijnen in de wijk. Dit is een initiatief voor bewoners dat zich richt op talent ontwikkeling, begeleiding naar werk, participatie en ondernemen (in breedste zin). Stichting Aminah is door de jaren heel gespecialiseerd in het begeleiden van de meest kwetsbare bewoners om die in hun kracht te zetten. We geloven dat iedereen talent heeft en dat bij de juiste focus en aandacht (ook in moeilijke tijden) je vooruit kunt gaan. Onze aanpak kenmerkt zich door het hebben van een lange adem en samenwerken.

Verder in de wijk...

Stichting Aminah doet mee aan netwerkoverleggen, initiatieven, projecten en activiteiten in het kader van samenwerken in de wijk. Gezamenlijk zorg dragen voor de bewoners die naar ons komen voor informatie, ondersteuning en passende begeleiding.  Met extra aandacht voor de ouder wordende bewoner met een migranten achtergrond. Op het gebied van mantelzorg en dementie werken we intensief samen met de gemeente. Sinds 2020 is Stichting Aminah penvoerder voor Platform Mantelzorg West. Dit initiatief hebben we zelf ontwikkeld. We fungeren nu als een belangrijke trekkersrol samen met Stichting Mantelzorg en Dementie in Amsterdam West. Ook werken we veel samen op gebied van verbinden informeel met formeel zorg, welzijn en maatschappelijk in de wijk. In Bos en Lommer zijn we één van de trekkers op dit gebied. 

Image by Vladimir Soares
bottom of page