top of page
Langverwachte ontmoeting

Ontmoeten

Ontmoeten richt zich op het bevorderen van sociale cohesie en inclusie, met aandacht voor cultuursensitiviteit. Er wordt rekening gehouden met de verschillende achtergronden en behoeften van de deelnemers, en het project heeft als doel een gevoel van gemeenschap en ondersteuning te creëren. De activiteiten en begeleiding zijn gericht op het voorkomen van eenzaamheid en het bevorderen van sociale integratie

Kom
Binnen!

Bewoners kunnen bij de stichting terecht voor informatie en bijstand. Er zijn verschillende spreekuren in samenwerking met collega-organisaties. 

Bewoners komen samen om te praten, koffie te drinken en ervaringen te delen. Een voorbeeld is de ontmoetingsgroep voor 55-plussers met een migrantenachtergrond. Er worden ook themabijeenkomsten georganiseerd, bijvoorbeeld samen met Alzheimer Nederland. 

Samen Meedoen werkt samen met diverse partners in de wijk, waaronder Buurteam, Vrouwenrechtswinkel, Raad is Daad, Samen Kracht, Productiehuis, Blik op Talent, Single Supermoms, Vrouwenfitnetwerk, Team Sportservice, Cordaan, Amstelring, Thuiszorg Alea Care, Combiwel Buurtwerk en de Boeg, en anderen. De partners leveren ondersteuning bij specifieke hulpvragen en dragen bij aan de ontwikkeling van het programma.

Groepstherapie
bottom of page