top of page

Over Stichting Aminah

 Stichting Aminah en Locatie Amira: Aandacht, Baken in de wijk & Compassie  

Stichting Aminah is een jonge buurtgemeenschap die met overtuiging in de Kolenkitbuurt de bewoners van West en Nieuw-West dient. Vanuit onze prachtige locatie Amira aan de Bos en Lommerweg 383-387 doen we dagelijks activiteiten met vrijwilligers aangestuurd door een kernteam van professionals. We zijn een formele organisatie, die informeel werkt daar we ook een ontmoetingscentrum, activiteiten en een open-leercentrum hebben.  

Amira beoogt een thuis in de wijk, een wijkgemeenschap te worden. Een mooie plek waar iedereen zich welkom voelt. We hanteren het principe “niemand uitgezonderd”. Iedereen mag bij ons thuis komen, ongeacht ras of cultuur, levensovertuiging of geslacht.  

Stichting Aminah richt zich met name op vrouwen uit de buurt. Daarnaast richt de stichting zich ook op de ouderen en mannen met of zonder beperking. En met extra aandacht aan bewoners met een migrantenachtergrond. Dit is ontwikkeld naar aanleiding van de vragen uit de wijk. En sinds 2020 zijn  we naar aanleiding van vragen in de wijk ook gaan richten op de jongeren. 

Steungroep

Amira, niet alleen een locatie ook een methode!

Amira is de locatie die voor de stichting al bestond onder begeleiding van Mbarka N'Bir. Door de jaren heen is Amira niet alleen een locatie naam, maar is het ook een ware methode geworden. Onze werkwijze is uniek en van essentieel belang voor de Amsterdammer. De Amira methode kenmerkt zich door:

- altijd oog te hebben voor de mens achter het probleem of de hulpvraag;

- niet alleen de focus op het probleem of de hulpvraag, vooral aandacht naar eigenkracht, diepe wens of langgekoesterde droom. Hoe onwerkelijk die soms lijken;

- meebewegen met de vooruitgang of de tegenslagen, je bent altijd welkom. Ook als je een terugval hebt en met dezelfde vraag terugkomt;

- samenwerken met andere organisatie: formeel en informeel. Om zo een community te vormen en doorgaande leerlijnen en groei mogelijkheden te creëren in de wijk.

Maak kennis met ons

Dit zijn een aantal leden van onze kernteam van professionals en vrijwilligers.

Onze missie is om een inclusieve en ondersteunende gemeenschap te creëren waarin iedereen gelijke kansen heeft om te leren, te werken en zich te ontwikkelen. We zetten ons in voor de empowerment van vrouwen en mannen, mantelzorgers en ouderen door het bieden van een platform voor samenkomst, kennisdeling en samenwerking.

Onze visie is om een samenleving te bevorderen waarin diversiteit wordt gevierd en waarin alle individuen hun volledige potentieel kunnen bereiken. 
bottom of page