top of page

Klachtenreglement

Heeft u een klacht of een compliment? Laat het ons weten.

Stichting Aminah heeft graag tevreden cursisten en klanten. Toch kan er wel eens iets fout gaan. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Bespreek dit dan eerst met de betrokken medewerker of de coördinator, dan kunnen we kijken of we samen tot een goede oplossing kunnen komen.

U kunt bij alle gesprekken altijd een vertrouwenspersoon meenemen. Wie dat is bepaald uzelf. Het kan een familielid of een bekende zijn, of de vertrouwenspersoon van Stichting Aminah. 

 

Komt u er samen toch niet uit, dan kunt u, als cursist, cliënt of wettelijke vertegenwoordiger van een cliënt, een klacht indienen. In het Klachtenreglement van Stichting Aminah staat hoe uw klacht wordt behandeld.

 

Het doel van dit klachtenreglement is ervoor te zorgen dat klachten op zorgvuldige, vertrouwelijke en effectieve wijze worden geregistreerd en afgehandeld, dat de oorzaken voor ontevredenheid worden weggenomen en er adequate maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen.

 

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van onvrede door een cursist, klant, opdrachtgever of andere betrokkene over de dienstverlening, een handeling, of het nalaten daarvan, door Stichting Aminah of een medewerker van Stichting Aminah. De klacht kan bijvoorbeeld gaan over de manier waarop Stichting Aminah-medewerkers hun werk doen: of u correct te woord bent gestaan en of u voldoende en juiste informatie heeft gekregen.

 

Hoe kunt u een klacht indienen?

Een klacht kan persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of via email kenbaar gemaakt worden. Dien uw klacht bij voorkeur zo spoedig mogelijk in en geef aan waarover uw klacht gaat.

 

Stichting Aminah 

t.a.v. klachtenfunctionaris Stichting Aminah 

Bos en Lommerweg 387
1061 DH Amsterdam
Telefoon: 020-755 24 09
Email: info@stichtingaminah.nl

 

Vertrouwenspersoon Stichting Aminah 

Khadija Bacaoui
Email: khadija@stichtingaminah.nl
Telefoon: 06-82536108 (alleen whatsapp)

Werkdagen maandag en woensdag

Telefoon 020-755 24 09

 

U kunt ons Klachtenreglement opvragen via email (info@stichtingaminah.nl).

Email
info@stichtingaminah.nl
Telefoon
020-755 24 09

Image by Unseen Studio
bottom of page