top of page

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingen in de wijk 

Naast goede zorgverlening werken we mee aan verschillende thema’s in de wijk: 

Op het gebied van mantelzorg en dementie werken we intensiever samen met de gemeente. Sinds 2020 is Stichting Aminah penvoerder voor Platform Mantelzorg West. Dit initiatief hebben we zelf ontwikkeld. We fungeren nu als een belangrijke trekkersrol samen met Stichting Mantelzorg en Dementie in Amsterdam West. Ook werken we veel samen op gebied van verbinden informeel met formeel zorg, welzijn en maatschappelijk in de wijk. In Bos en Lommer zijn we één van de trekkers op dit gebied. 

Wij zijn initiatiefnemer om een doorlopende leerlijn te ontwikkelen in de wijk op het gebied van de talenten van bewoners. Wij zijn samen met een kleinschalig wonen van Amstelring aan het onderzoeken hoe we de doorgaande leerlijn vanuit vrijwilligerswerk richting werk binnen de zorg verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast zijn we de leerlijn rondom catering en rondom mode/ambacht/duurzaamheid aan het ontwikkelen. Het stadsdeel is hierin erg geïnteresseerd. En het sluit heel goed aan op onze werkmethode, werken aan perspectief door de cliënt in onze dagbesteding. 

 

Ook zijn we een onderdeel van het platform Productiehuis waar we samenwerken aan het initiatief Buurtbaan. Nadat Productiehuis prachtige resultaten heeft behaald met twee buurtbanen in Amsterdam West, mogen wij nu de pilot draaien in de Kolenkitbuurt waar ons centrum staat. Stichting Aminah doet de coaching voor twee buurtbanen.

 

Stichting Aminah doet mee aan netwerkoverleggen, initiatieven, projecten en activiteiten in het kader van samenwerken in de wijk. Gezamenlijk zorg dragen voor de bewoners die naar ons komen voor informatie, ondersteuning en passende begeleiding.  

In de media

Buurtteam_Logo_01_CMYK_Rood_1200DPI-scaled.jpg
“Kennis delen en contacten opdoen is zo belangrijk”

05 november 2021 - Buurtteams Amsterdam 

bottom of page